Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

Elektro Gitar hocası-1
 Elektro Gitar hocası-1 'ın Verdiği Dersler:

  Elektro Gitar
�stanbul i�i ve d��� bir�ok gece kul�b�nde, �e�itli festival ve organizasyonlarda caz, funk, rhythm&blues, rock, pop gibi farkl� tarzlarda gruplarda gitarist olarak yer ald�. Kendi projeleri olan rhythm&blues grubu �Soulmate�, funk ve pop tarzlar�nda kurulan �Forte� ve �Blackjack� ile �stanbul�da Moda Deniz Kul�b�, Discorium, Mask, Line ,Monc Live, Mayotte gibi bir�ok gece kul�b�nde �stanbul d���nda ise Antalya ve Uluda� ba�ta olmak �zere farkl� otellerde sahne ald�. Kendi projeleri d���nda pop ve rock tarz�nda m�zik yapan isimlere de gitarist olarak e�lik etti Berksan, G�kcan Sanl�man gibi. Bunlar�n yan� s�ra �nemli menajer ve prod�kt�rler �ahin �zer, Funda Sanl�man, Baha Boduro�lu ile sahne ve yan� s�ra st�dyo �al��malar�nda yer ald�. Halen ba�lang�� ve ileri d�zey ��rencilere �zel dersler vermekte, �e�itli okullara, �niversitelere ��renci yeti�tirmekte ve sahne �al��malar�na devam etmektedir.

Copyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Anasayfa Kurumsal SSS Foto Albüm Ön Kayıt Linkler İletişim Video
Become a fan of BMM in facebook | 
youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik