Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

Ashik Saz
 Ashik Saz Teachers:

  Farhad Shidfar
Azerilerde an eski ve geleneksel m�zik a?ik m�zi?idir. Halkin ali?ik ve yatkin oldu?u bu m�zik t�r� Azeri halk m�zi?i olarak tanimlanabilir. ?smini, k�ylerde ve hatta hemen her yerle?im yerinde bulunan ve m�zik icra eden a?iklardan alan a?ik m�zi?i Azeri halkinin �z m�zi?idir. Bug�nki Azeri makamlarinin hepsinin ((cogunun))k�keni a?ik m�zi?ine dayanmaktadir. A?ik m�zi?inin temel sazi kopuz dur. M�zi?e ismini veren a?iklarin hepsi kopuz �almaktadir. Kopuz bu sebeple Azeri halkinin da temel sazidir.(( halk i�inde a?ik sazi denir ve ya hatta ��saz�� denir. Saz Azerbaican ve fars dilinde enstruman demektir. Yeni tum enstrumanlarin anasi ve kokeni sayila bilir.))A?ik m�zi?inin en �ok kullanilan makami segahtir. Temel makam olarak bilinen segahin �e?itli versiyonlari vardir. Bu versiyonlar makam i�ersindeki seyir ve �e?ni farkliliklarindan meydana gelmi?tir, ve �e?itli isimler almi?tir. Bunlar zabul,hari�.yetim, mirza h�seyni dir. Bu makamlarin hepsi segah olarak bilinir.Azerilerde kullanilan di?er makamlar ise ?ur, rast, bayati ?iraz, �argah, ?u?tar ve mahur dur. Bir �o?u isim olarak klasik t�rk m�zi?i makamlarina benzese de aralarinda makamsal yonden b�y�k farkliliklar vardir.A?ik m�zi?i icra edilirken �ncelikle ve kesinlikle kopuz kullanilmaktadir. Kopuzun yani sira icra heyetinde balaban ( �flemeli) kaval (ritm) ve hanende((((((((((HANENDE D?G?L DE ONUN YER?NE A?IK DEN?R ZATEN SOL?ST A?IK KEND?S? YEN? SAZ CALANDIR HANENDE MUGAM MUZ?K SOL?ST?NE DEN?R)) bulunur. Kopuz haricindekiler olmasa da olabilir belki fakat kopuz kesinlikle bulunmalidir.

Mugam m�zi?i ise a?ik m�zi?inden daha sonra ortaya �ikmi? bir m�ziktir. Genel unsurlariyla a?ik m�zi?inden temellendi?i s�ylenebilir fakat kendine has bir disiplini de mevcuttur. Mugam m�zi?i sazlari a?ik m�zi?inden kismen farklidir. Mugam icrasinda tar, keman�a, kaval ve hanende bulunur. Buradaki kaval bir ritm sazdir.


Bu iki m�zik t�r� Azerilerin genel m�zi?idir. Kuzey Azerbaycan g�neyden ayrildiktan sonra uzun s�re rus i?galinde kaldi?indan, Ruslardan her y�nden etkilenmi?tir. M�zik te bu etkilenmeden nasibini almi?tir. �ok sesli bir m�zik anlayi?ina sahip olan Rusya bu anlayi?i Azerilerede a?ilami?tir. B�l�nmeyle birlikte �okseslilikle tani?an kuzey Azerileri bu sistemi benimsemi? ve geleneksel m�ziklerini buna uyarlama yoluna gitmi?tir. Bu ama�la zaten sayili olan koma sesleri m�zi?inden atmi? ve tamamen tampere sisteme ge�mi?tir. Bu de?i?im Azeri m�zi?inde �ok b�y�k bir isim olan �zeyir HACIBEYOV tarafindan yapilmi?tir.Hacibeyov 1922 yilinda kurdu?u Bak� konservatuvarinda �oksesli m�zik e?itimi vermi?tir. �okseslilikte ilerleyen kuzey Azerileri galeneksel m�ziklerinden g�ney Azerilerine kiyasla zamanla uzakla?maya ba?lami?sa da �ok b�y�k geli?melerede imza atmi?lardir. Do?unun ilk operesi bu d�nemde sahnelenmi?tir. Fuzuli�nin (( FUZUL? HAY?R.N?ZAM? GENCEV?))eseri olan �leyla ile mecnun � �zeyir hacibeyov tarafindan bestelenmi?tir. Halkin dini hassasiyetleri nedeniyle sahneye kadin kili?inda erkek �ikarilmi?tir. Daha sonra ayni eser sahnelendi?inde bir kadin oyuncu �ikarilmi?tir fakat halktan b�y�k tepki g�m�?t�r. �yle ki kadin oyuncu opera biter bitmez sahnenin arka kapisinkan bir ata bindirilerek halktan ka�irilmi?tir.

Kuzeyde bu geli?meler olurken g�ney Azerileri tahran y�netiminin baskisi nedeniyle bu geli?melerden yeterli derecede istifade edememi? ve kendi �z m�zi?ini icra etmeye devametmi?tir. Azerbaycandaki m�zikal geli?meler �ok zor ?artlarda ve gizlilikle g�neye sokulan bazi bant kayitlariyla takip edilmeye �ali?ilmi?tir. G�neyde halk kandi m�zi?ini bilmekte fakat yeterli icra ve if?a imkanini bulamamaktadir. ?randa kadinlarin tek ba?larina ?arki s�ylemesi yasak oldu?undan en az �� kadin bir arada ?arki s�yleyebilmektedir. Bu da solo vokal tekniklerinin yeterli geli?ime ula?amamasina neden olmu?tur.

?ran Azerileri hala koma sesleri kullanmaktadir. Fakat bunlar �ok sinirli sayidaki seslerdirir. Sadece segah ve h�seyni perdesi bir koma pes basilir. ?ran Azeri m�zi?inin bu ba?lamda Ortado?u m�ziklerinden ayrildi?i g�r�l�r ,ancak a?it m�zi?i denilen bir t�re de sahip olan Azeriler bu m�zi?in icrasinda �ok daha fazla koma ses kullanmaktadir. Bu m�zik genelde cenazelerin ba?inda ve mezarlikta icra edilir ve hi� enstr�man kullanilmaz. Ancak son senelerde bu m�zik t�r�nde de �e?itli enstr�man kullanilmaya ba?lanmi?tir.

Uzun yillardir sadece k�ylerde icra edilen ve de dinlenen a?ik m�zi?i ise iran Azerilerinde son yillarda ?ehirde ve gen�ler arasinda mugam m�zi?i ile birlikte yayginlik kazanmaya ba?lami?tir.
Curriculum
iÜüLaçini
Cəlili
Təcnis
Təxnis
Dübeyt
Zarinci
Yürdyeri
Gilənar
Mixəyi
Urfani
Ovşari
Mansiri
Dastani
Sultani
Bayrami
Heydəri
Şəşənqi
Ağir şərili
Dilqəmi
Durahani
İncəgülü
Şərəbani
Dərbəndi
Göyçəgülü
Qaytarma
Mirzəcani
Bəhməni
Keşişoğlu
Şahsevəni
Vanağzi
Baş saritel
Orta saritel
Naxçivani
Baş divani
Səməndəri
Mina Gərayli
Ayaq divani
Gödəkdonu
Quba Kərəmi
Dol hicrani
Qəhrəmani
Çobanbayati
İran qaraçisiHYPERLINK "iran_qara_1_az.html"
Güllü qafiyə
Paşa köçdü
İrəvan çuxuru
Azafli dübeyti
Yaniq Kərəmi
Kürdü gərayli
Qanli Koroğlu
Bəhri divanim
Atüstü Kərəmi
Baş müxəmməs
Aşiq Arazbarisi
Məmməd Bağiri
Bağdad dübeyti
Orta müxəmməs
Kərəm gözəlləməsi
Vaqif gözəlləməsi
Borçali gözəlləməsi

Copyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Homepage Institute FAQ Photo Album Pre-Registration Links Contact Videos
Become a fan of BMM in facebook | 
Twitter Instagram Vimeo youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik