Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

Classic Kemanche
 Classic Kemanche Teachers:

  Classic Kemanche Teacher -1
TAR?H?

Klasik Kemen�e T�rk Musikisi tarihi i�erisinde ula?abildi?imiz kaynaklara g�re 18. yy�in 2. yarisina kadar uzanan bir ge�mi?e sahiptir. Armudi Kemen�e, ?stanbul Kemen�esi, Tirnak Kemen�esi yada �� telli Kemen�e gibi isimlerine rastlanmakla beraber �lkemizin di?inda ise �zellikle enstr�manin tarihi a�isindan bir �ok ortak noktalara sahip Yunanistan�da en �ok Politiki Lyra (yun: ?stanbul Kemen�esi) yada Pear-shaped fiddle (ing: Armudi Kemen�e) olarak bilinmektedir. �ok �e?itli yapisal varyasyonlari ile beraber balkanlardan �lkenin i�lerine ve g�neyine do?ru uzanan b�y�k bir alanda varli?a sahiptir ancak bug�n sahip oldu?umuz Klasik Kemen�e, b�t�n bu alandan beslenen ve o d�nemlerin merkez ?ehri ?stanbul�da ?ekillenmi? ve son halini almi?tir. Nasil ?stanbul bir merkez noktasi olarak g�r�l�yorsa, Klasik Kemen�e de ayni ?ekilde Kemen�e ailesi dedi?imiz armudi yapidaki Kemen�elerin merkezi niteli?inde d�?�n�lebilir.T�rk Musikisinde Ney�den sonra insan sesine her a�idan en yakin enstr�man olarak kabul edilir. Bu �zelli?inin yani sira, olduk�a dokunakli, sakin ve i�ten bir enstr�man olmasi ile beraber yeri geldi?inde toplulu?un �n�ne �ikabilen bir ses yapisina sahiptir. ?laveten, beklenmedi?i kadar zor olmasi, icraya ba?larken umutsuzluk duygusu yaratma olasili?i y�ksektir ancak takip eden zamanlarda enstr�manin icracisina �d�l verir gibi davranmasi da ka�inilmazdir.Kabaca tarif edilirse, iki par�adan olu?an bir yapiya sahiptir. En �nemli ve belirgin �zelli?i asimetrik olarak takilmi? 3 tele sahip olmasidir (akordu: Yegah � Rast � Neva). Yayli bir enstr�mandir ancak tellerine basarak de?il, tirnaklarin tellere yandan temasi sureti ile icra edilir. 1 bu�uk 2 oktava sahip bir ses sahasi vardir ancak 2 bu�uk oktava kadar �ikabilme olasili?i m�mk�nd�r. Telleri ba?irsaktan ve Yegah teli i�in ba?irsak �st� g�m�? yada al�minyum sarmali teller kullanilir, ancak sonralari plastik teller kullanila geldi. Ku?kusuz ba?irsak teller Kemen�enin asil tonunu en g�zel ileten tellerdir.Curriculum

Copyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Homepage Institute FAQ Photo Album Pre-Registration Links Contact Videos
Become a fan of BMM in facebook | 
Twitter Instagram Vimeo youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik