Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

Violin
 Violin Teachers:

  Violin Teacher -2
  Violin Teacher -1
  Violin Teacher- 3
Keman 4 telli yayli bir �algidir. yayli �algilar ailesinin( keman,viyola,viyolonsel,kontrabas) en tiz sesli �yesidir. en sevilen �algilarin ba?indadir. tini g�zelli?i ve anlatim olanaklari onun ideal bir solo �algisi ve orkestra �algisi sayilmasini sa?lami?tir. keman yakla?ik olrak 70 ayri a?a� par�asinin akustik de?erlere g�re biraraya getirilmesinden olu?mu? bir �algidir.
keman yayi, bir �ubu?un iki ucuna takili at killarinin bir mekanizma arcili?iyla gerilip, re�ine denen �zel bir maddenin s�r�lmesinden sonra gerili tellere s�rt�lerek ses elde etmeye yarayan ara�tir.

KEMAN TEKN?KLER?
Legato tekni?i: yayli �algilarda yayla yapilan legato tekni?i �algilardan ses �retmenin var olan en m�kemmel ve en doyurucu y�ntemidir. legato herhengi bir ?ekilde dizilmi? notalarin ayni yay �eki?inde veya iti?inde �alinaca?ini belirten temel bir yay tekni?idir.

Stacctto:Nota k�melerinin yayi �ekerken yada iterken birbiri ardindan kesik kesik �alinmasi tekni?idir. her notadan sonra durularak hizla ayni y�nde devinime ge�irilir. bu devinimler serisi sa? elin parmaklarinin ve bile?in yardimyla ger�ekle?tirilir.

Ponticello:E?ikte �alma,e?i?e yakin �alma anlamina gelen bir yaylama tekni?idir.

Vibrato:Keman �almada tele basan parma?in ilri geri �ok k���k ve e?it araliklarla seri bir bi�imde hareket ettirilmesi tekni?idir. iyi bir vibrato sese canlilik, sicaklik katar.

Portamento:Kemanda portamento, herhangi bir notaya basili parma?ihizla kaydirarak ba?ka bir sese ula?ma tekni?idir. sadece iki notayi ba?lama gereklili?i do?du?unda kullanilir.

Tremolo:Kemanda titrek �alma anlamindadir. bu teknik bir yada iki notanin tikrek yani yayin ileri geri hizla hareket ettirilerek �alinmasiyla elde edilir....
bunlar keman ve yay teekniklerin sadece birka� tanesidir....
CurriculumCopyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Homepage Institute FAQ Photo Album Pre-Registration Links Contact Videos
Become a fan of BMM in facebook | 
Twitter Instagram Vimeo youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik