Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

Electric Guitar
 Electric Guitar Teachers:

  Electric Guitar Teacher -3
  Electric Guitar Teacher- 4
  Electric Guitar Teacher -2
  Electric Guitar Teacher- 5
  Electric Guitar Teacher- 1
Elektro Gitar, sesini manyetikleri aracili?i ile elektrik akimina d�n�?t�ren ve bir amplifikat�r ile bu akimdan ses elde edilmesine olanak taniyan bir gitar t�r�d�r. Yaratti?i sinyalin de?i?tirilebilir olmasi, ve zamaninda bir devrim niteli?i ta?iyan y�kseklikte bir sese sahip olmasi nedeniyle, kullanim alani �ok geni?lemi? bir gitar t�r�d�r.

Elektronikteki geli?meler ile tonal olarak sinirlari 1960 lardan sonra iyiden iyiye artan elektro gitar, g�n�m�z�n en bilindik enstrumanlardan biri haline gelmi?tir

Elektro Gitar T�rleri: [de?i?tir]
Kati (Solid) G�vdeli [de?i?tir]Kati g�vdeli gitarlar, masif g�vdeye sahip, sesin do?al yollardan (gitardaki bo?lukta yankilanarak) y�kselmesine izin vermeyen tipte g�vdelere sahip gitarlardir. Y�ksek �iki? g�c� olan ses kaynaklarinin oldu?u yerlerde (konser salonu gibi) geribeslemeyi en aza indirgeyen g�vde t�r�d�r. Fender firmasi, Strocaster ve Telecaster modelleri ile bu tip g�vde yapimina katkida bulunmu?tur.


Bo? (Hollow) G�vdeli [de?i?tir]Bo? g�vdeli gitarlar,(ayni zamanda kivrimli �st y�zeyleri ile Archtop adini da alir) bir y�kselticiye gereksinim duymaksizin zengin ton �ikarabilen gitarlardir. Her ne kadar bu �zelli?e sahip olsalar dahi, bu gitarlar da manyetiklerle kullanilmaktadir. �st ve alt tahta plaklari bir par�adan oyulmu?, yahut isi ile preslenmi? tahtalar olabilir. Bu tip g�vdelerde keman ailesindeki gibi f delikleri bulunabilir. Bu tarz g�vdeyi 1890 da tasarlayan ve d�nyaya tanitan, Gibson firmasidir.


Elektro Gitarin Kisimlari [de?i?tir]
Sap [de?i?tir]Gitarin klavyesinin de bulundu?u kisimdir. Klasik gitardan hem kalinlik hemde geni?lik a�isindan daha ince olan elektro gitar klavyesi genelde 18 ile 24 arasinda fret sayisina sahiptir. Sapin i�inde genellikle truss rod adi verilen bir metal ayar �ubu?u ge�er. zamanla e?ilen bir sap, bu vida yardimi ile eski haline geri getirebilir. Akort burgulari en u�ta bulunur ve genellikle metal bir aksama sahiptir.


K�pr� [de?i?tir]Gitarda telleri g�vdeye ba?layan kisimdir. Zamanla de?i?im ge�irmi? olmakla beraber, de?i?ik varyasyonlari mevcuttur. Bu aparat sabit yada oynar olabilir. Oynar olabilenler, bir kol yardimi ile telleri gerip gev?etebilir, dolayisiyla ince yada kalin tonlara kayma sa?lanir. Genelde metalden olur.


E?ik [de?i?tir]Gitarin sapinda, telleri akort burgularina gitmeden �nce sonlandiran kisimdir. Genelde metalden olu?ur.


Manyetik [de?i?tir]Gitarin teldeki titre?imleri aldi?i kisimdir. Manyetik alanda telin titre?iminin i�erideki bir sargida akim olu?turmasi prensibi ile �ali?ir. �ift halinde (Humbucker) yada tek (Single) olabilir. Bazi manyetikler amplifikat�re �iki? sa?lamadan sinyali y�kseltirler. Manyetikler ikiye ayrilir:

1-Aktif Manyetikler: 9V'luk pil ile �ali?an tellerin titre?imini pasif manyetiklere g�re daha hassas bir bi�imde yakalayan manyetiklerdir.

2-Pasif Manyetikler

Curriculum

K.Türkay Aktekin (Gitarist)

1977 yilinda İstanbul’da dünyaya geldi.İlk,orta,lise ve üniversite yaşamini İstanbul’da geçirdi.İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi.Halen Anadolu Üniversitesi A.Ö. Fakültesi İşletme Bölümünde eğitimini sürdürmekte...

Müzik yaşamina ilkokuldayken mandolin çalarak başladi.Lise yillarinda ise okulda kurduklari grupta bas gitarla tanişti.2 sene bas gitar çaldiktan sonra arkadaşindan aldiği akustik gitarla 6 tel üzerinden çalmaya devam etti ve okul orkestrasi olarak birkaç konser verdiler...

Liseden sonra üniversiteye başlayan Türkay burada yeni bir grup kurarak üniversite konserlerine ve bar programlarina başladi.Kurduğu (Blöf) isimli grupla beste çalişmalari devam etmektedir...

Türkay 1998 yilindan itibaren Taksim-Tünel ismiyle anilan semtte çalişmaya başladi ve burada taniştiği insanlar sayesinde profesyonel müzik yaşamina başlamiş oldu.Böylece birkaç önemli isimle çalişma ve albüm kayitlarinda çalma firsati buldu.Beraber çaliştiği isimler arasinda Yarkin,ArkaBahçe,Özgür sayilmaktadir...

Türkay son olarak Demir Demirkan Orkestrasi’nda Demir Demirkan’la birlikte sahne almiştir...

Askerden döndükten sonra da daha önce başka projelerde ayri ayri çalişmiş olduğu arkadaşlarinin kurduğu Mint isimli grupla sahne çalişmasina devam etmektedir...

K.Türkay Aktekin Ders Müfredati:

1) Temel Bilgiler: Parmak Pozisyonlari,Pena Teknikleri,Nota eğerleri...

2) Kromatik Parmak Egzersizleri...

3) Açik Pozisyon Akorlar...

4) Basit Ritimler...

5) 5'li Akor Sistemleri...

6) Bare Sistemi...

7) Araliklar...

8) Muting Tekniği,Power Chord Çaliþmasi...

9) Pentatonik Gamlar...

10) Artikülasyonlar...

11) Blues Gitar...

12) Blues Gami...

13) Farkli Zaman Yaklaþimlari...

14) Legato Teknikleri...

15) Alternate Picking Hiz Teknikleri...

16) Majör Gam...

17) Majör Gam Modlari...

18) Özel Teknikler...

19) 7'li Akor Sistemleri...

20) 9,11,13 Tansiyonlar...

21) Minör Gam...

22) Minör Gam Modlari...

23) Arpejler...

24) Sweep Picking...

25) Armonizasyon...

26) Þarki Analizi...

27) Tapping...

28) Doğaçlama...

Copyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Homepage Institute FAQ Photo Album Pre-Registration Links Contact Videos
Become a fan of BMM in facebook | 
Twitter Instagram Vimeo youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik