Beşiktaş Müzik Merkezi,bağlama,baglama,saz,gitar,piyano,keman,akordeon,klarinet,bati,muziği,kaval,mey,enstrüman,ders
TR EN We Offer Music Classes in Turkish & English at Our Center in Istanbul
Beşiktaş Müzik Merkezi, bağlama,saz,gitar,piyano,ders,kurs,enstrüman,ders,instrument
Anasayfa,beşiktaş,besiktas,muzik,music Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda branşlar,brans,dal,alan,erdal,erzincan foto,fotoğraf,fotoğraflar,photos,action,erol,parlak ön kayıt,arif,sağ,mp3,music link,linkler,link,ali iletişim,contact,us,email,mail,free video,youtube,gitar,satriani,mustafa,dönmez,keman Kurumsal,corporate,about us,hakkımızda

?an Hoca- 1
 ?an Hoca- 1 'ın Verdiği Dersler:

  Armoni
  Şan

Do?um Tarihi: 01.05.1980
Do?um Yeri: Tebriz, iRAN
Be? ya??nda ritim ve dansla tan??t?. Babas?ndan �na?ara� (Azeri ritim enstr�man? ) �almay? �?rendi.
Dokuz ya??nda Azeri-tar �almaya ba?lad?, Mahmut ?ateryan, Ayd?n ?ateryan, Vahid H�seyini ve R?za H�seyini gibi bir�ok tar hocas?ndan ders almaya ba?lad?.

17 ya??nda ilk bestesini yapt?.
18 ya??ndan itibaren ?an dersleri almaya ba?lad?.

Piyanoyu daha �ok sevdi?i i�in 20 ya??nda Say?n Vartan Vahramyan ve Alir?za Amirqasimi�den ders almaya ba?lad?. Beste yapmak ilgisini �ekti?inden H�seyin Cemaliyan�dan solfej ve klasik armoni, Alir?za Amirqasimi�den kompozisyon ve kontrpuan derslerini ald?.
80den fazla farkl? tarzda beste yapt?.
�Nature� adl? bestesi Tebrizde bir konserde �al?nd? ve �ok be?enildi.

�One Dream� isimli Newage tarz?ndaki di?er bir bestesi Tebriz Senfoni Orkestras?n?n ilgisini �ekti fakat par�ada kullan?lmas? gereken basgitar, davul, gibi enstr�manlar?n orkestra taraf?ndan �al?nmas? yasak oldu?undan bu proje ask?ya al?nd?.

Lisans?n? in?aat �zerine bitirdi. ���nc� senesinde okulu dondurup italya�ya ?an dersleri almaya gitti. 5 ay e?itimden sonra geri d�nd� ve derslerine devam etti.
1 y?ll?k bir d�nem i�erisinde �Bar??� grubunda vokal yapt?.

M�zik e?itimine devam etmek i�in 2007 senesinde T�rkiye�ye geldi. Y�ksek operaya haz?rl?k i�in ?ebnem �nal�dan ?an dersleri ald?ktan sonra m�zikal okumaya karar verdi.
?uanda �Ladies and Gentlemen� m�zikal koro gurubunda aktif �yedir.

Copyright © 2006 - 2007 BesiktasMuzik.com Anasayfa Kurumsal SSS Foto Albüm Ön Kayıt Linkler İletişim Video
Become a fan of BMM in facebook | 
Twitter Instagram Vimeo youtube Facebook Email RSS 

Tasarım ve Uygulama: Dinamik